KOM OVER DE BRUG

Ontdek hoe onderwijs en onderzoek elkaar kunnen versterken!

Alle leraren/docenten, schoolleiders, onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden in onderwijs en onderzoek zijn van harte welkom bij de ORD 2024! Het thema is “Onderwijs van waarde(n)!”. Op woensdagochtend 10 juli van 08:30 tot 12:00 wordt een praktijkgericht programma aangeboden speciaal voor collega’s uit de onderwijspraktijk. Dit programma biedt een unieke gelegenheid om:

  • Inspiratie op te doen uit diverse Brabantse netwerken en initiatieven, relevant voor jouw onderwijspraktijk, ongeacht of je werkzaam bent in het basis- of voortgezet onderwijs;
  • Dieper inzicht te krijgen in de synergie tussen onderzoek en onderwijspraktijk;
  • Te netwerken met andere professionals binnen het werkveld.

Tijdens deze ochtend zijn er keuzesessie, waarbij steeds het gebruik van onderzoek(sresultaten) centraal staat, ofwel… evidence-in-use!

Woensdag 10 juli

08.30 – 09.00

Registratie & ontvangst

09.00 – 09.15

Intro door Rutger van de Sande

09.15- 09.20

Wisseltijd

09.20 – 10.25

Parallelsessies 1

10.25 – 10.55

Pauze

10.55 – 12.00

Parallelsessies 2

12.00 – 13.00

Lunch

Parallelsessies 1

Keuzesessie 1A

 

Evidence in use: Beter onderwijs voor alle leerlingen door educatief partnerschap

Anouke Bakx, Kim Lijbers en Kim Smeets

Onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk lijken soms ver uit elkaar te liggen. Samenwerking zorgt voor het overbruggen van verschillen, voor nabijheid en kennisdeling. Hier plukken niet alleen de direct betrokkenen de vruchten van, maar ook de leerlingen. In de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT werken leraren, studenten, pabodocenten en wetenschappers nauw samen. POINT staat voor Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent en richt zich op passend onderwijs voor alle leerlingen, ook voor hoogbegaafde leerlingen. Inmiddels bestaat POINT 8 jaar en komen er nog jaarlijks nieuwe werkplaatsen bij. In de presentatie schetsen we kort de werkwijze van POINT en de impact op het terrein van het (basis)onderwijs, pabocurriculum en de wetenschap. Vervolgens gaan we met elkaar kijken naar verschillende producten, zoals het enIQma-spel en Karakterkracht, die in POINT ontwikkeld zijn. Nieuwsgierig? Meer info vind je op www.point013.nl

Keuzesessie 1B

Kijken in de hoofden van leraren in actie: hoe doe je dat?

Frank Crasborn

In deze sessie kom je meer te weten over het denken van leraren in actie en met welke onderzoeksmethoden je dit denken bloot kunt leggen. Als leraar voor de klas moet je snel kunnen schakelen. Je moet vaak direct beslissen en handelen. Dit onmiddellijk handelen van leraren kan niet goed begrepen en beïnvloed worden zonder inzicht in hun denken in actie. Aan de hand van drie concrete onderzoeksprojecten worden in deze sessie de volgende vragen beantwoordt: Wat is de relatie tussen denken en handelen? Hoe en wat denken leraren gekoppeld aan hun handelen in de klas? Welke onderzoeksmethoden zijn er om denken in actie zichtbaar te maken? Welke uitdagingen en dilemma’s spelen daarbij een rol? Welke digitale technologieën zijn er om dit denken op het spoor te komen en welke om het denken en handelen in de praktijk al tijdens de les te beïnvloeden?

Parallelsessies 2

Keuzesessie 2A

Digitale tools voor beter onderwijs: ontwerponderzoek voor en met de praktijk

Lars Borghout en Gwen Weeldenburg

In deze sessie worden twee voorbeelden gepresenteerd van digitale tools voor docentprofessionalisering, die ontwikkeld zijn binnen onderzoek van het lectoraat Move to Be van Fontys Sport en Bewegen. De ene tool is ontwikkeld binnen een promotieonderzoek en richt zich op het creëren van een positief motivationeel leerklimaat. De andere tool komt voort uit een Europees (Erasmus+)-project en gaat over de kwaliteit van lessen in het algemeen. Hoewel de context van het onderzoek de les Lichamelijke Opvoeding is, zijn de ontwikkelde tools en de gevolgde aanpak ook relevant en te transfereren naar andere onderwijscontexten. Tijdens de sessie ga je zelf ook kort aan de slag met een van de ontwikkelde instrumenten.

Keuzesessie 2B

Ondersteuning bij onderzoek en begeleiding PWS in het vo 

Rian Aarts, Reinier Geurts en Joop van der Kuip

Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS); Odulphuslyceum Tilburg

In deze sessie gaan we in op academische – en onderzoeksvaardigheden zoals die in het profielwerkstuk (PWS) in het voortgezet onderwijs aan de orde komen. Wetenschap en praktijk liggen hierbij in elkaars verlengde; onderzoek en materialen zijn in samenwerking tussen Tilburg University en Odulphuslyceum uitgevoerd en ontwikkeld. We gaan eerst in op ons onderzoek naar academische vaardigheden en ervaringen met het PWS als voorbereiding op de universiteit. Vervolgens laten we enkele vormen van ondersteuning vanuit Tilburg University aan vo-scholen zien, zoals de leerlijn academische vaardigheden, de workshop academische vaardigheden voor leerlingen en de cursus begeleiding PWS voor docenten en PWS-coördinatoren. Daarna gaan we aan de slag met de kaartenset Eerste Hulp bij Onderzoek (Geurts & Madern, 2024), die scholen kunnen inzetten om leerlingen te begeleiden bij de stappen van onderzoeken en/of ontwerpen.