Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen in Vlaanderen (2/2)

Paperpresentatie (30 minuten)443Ella Desmedt; IDEA Consult

Tias - TZ 4vr 11:15 - 12:15

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook zieke leerlingen. Daarom zijn er vijf Vlaamse overheidsmaatregelen met als doel leerachterstand beperken en terugkeer naar school voorbereiden:

• Maatregelen binnen het zorgbeleid van een school;

• Ziekenhuisonderwijs;

• Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH);

• DMOB, of onderwijs in de kinderpsychiatrie;

• Bednet (synchroon internetonderwijs).

Elke maatregel wordt door een andere actor aangeboden.

Dit onderzoek is een evaluatie van dit onderwijsaanbod in opdracht van de Vlaamse overheid met als evaluatiecriteria relevantie, coherentie, effectiviteit en efficiëntie.Het evaluatiekader bestond uit 21 evaluatievragen en toetsingscriteria gebaseerd op wetenschappelijke en praktijkinzichten over kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor zieke leerlingen. Het centrale theoretisch kader inzake beleidsevaluatie was Chen’s ‘practical program evaluation’ (2014). De toetsingscriteria voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor zieke leerlingen baseerden we op de ‘whole school’ benadering (Demeulenaere (2018); Lum et al. (2017); Mintz et al. (2018)). Een mix van onderzoeksmethoden werd gebruikt: analyse van administratieve data, 2 online surveys (bij leerlingenbegeleiders en ouders van zieke leerlingen), interviews, onlinefocusgroepen en 3 casestudies.

Onderwijs & Samenleving
beleidsevaluatie, leerrecht, zorgbeleid