Het definiëren van studentsucces in het hoger onderwijs: een ‘scoping review’

Poster: Vers van de pers326Jorien Vugteveen; Hanzehogeschool Groningen

Cube plazado 14:45 - 15:45

Studentsucces is stevig verankerd als prioriteit in het hoger onderwijs. Ondanks decennia onderwijsonderzoek, is er (nog) geen consensus over wat studentensucces en wat de stand van zaken met betrekking tot studentensucces is: studentensucces wordt geassocieerd met een scala aan concepten en er is sprake van gefragmenteerd bewijs voor werkende (elementen van) interventies gericht op het stimuleren van studentsucces. Het beschikbare bewijs is ongetwijfeld van waarde, maar de gefragmenteerde aard ervan maakt het moeilijk goedgeïnformeerde beslissingen te nemen over de inzet van tijd en geld voor studentsuccesgerelateerde inspanningen. Het doel van onze literatuur review (scoping review) was het definiëren van studentsucces en het inventariseren van gerelateerde factoren. In deze congresbijdrage brengen we in beeld welke elementen de definitie van studentsucces zou moeten omvatten en identificeren we gerelateerde factoren op basis van de bevindingen van onze review van 274 wetenschappelijke artikelen. De bevindingen geven onderwijsprofessionals handvatten voor een meer holistische interpretatie van studentsucces, zodat zij gerichtere interventies kunnen implementeren en het effect daarvan nauwkeuriger in kaart kunnen brengen.

Hoger Onderwijs
Student journey, Studiesucces