SPOTLIGHT Dialoog over toekomst VOR: conclusies en actie

Spotlight796Elly de Bruijn (voorzitter VOR); Renate Wesselink (vice voorzitter VOR), Imke Brummer (VPO), Femke Geijsel (divisie B&O), Eddie Denessen (divisie O&S).

Cube - Cube 17vr 11:15 - 12:15

In 2023 is in het algemeen bestuur van de VOR afgesproken om breed binnen de vereniging het gesprek te voeren over de toekomstige profilering en organisatie van de VOR. De volgende thema’s werden geformuleerd:

- de VOR als beroepsvereniging van alle onderwijsonderzoekers

- de VOR als maatschappelijke partner voor onderwijsontwikkeling

- Samenwerking en structuur divisies

Overkoepelende vraag is wat is de kerntaak van de vereniging? Welke type activiteiten willen en kunnen we als vereniging organiseren, en hoe kunnen slimme verbindingen met andere organisaties daarbij helpen. Op de ORD 23 is via een Padlet input opgehaald bij een aantal VOR-leden. Afgelopen jaar is het gesprek gevoerd met de divisiebesturen.

Tijdens de Spotlight sessie gaan we graag samen met VOR-leden via dialoogtafels conclusies én actie formuleren rond vier onderwerpen die het afgelopen jaar naar voren zijn gekomen:

VOR en de divisiestructuur: - aanpassen of hervormen?

Interne communicatie binnen de VOR – wat kunnen we nog meer doen?

Smoel VOR- wie is VOR-lid?

ORD als congres van de VOR (en VFO) - wat betekent dat?