ORD 2024

Onderwijs van waarde(n)

10 t/m 12 juli, Tilburg

Onderwijs van waarde

Van 10 tot en met 12 juli 2024 vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats in Tilburg. We kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan over het centrale congresthema:

Onderwijs is meer dan het verschaffen van kennis en vaardigheden – het draagt bij aan de maatschappelijke cohesie en het welzijn van de samenleving. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren uit diverse milieus en kan zorgen voor sociale harmonie. Bovendien wordt in het onderwijs talent ontdekt en gestimuleerd, wat cruciaal is voor het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en digitalisering. Het onderwijs wordt ook geconfronteerd met uitdagingen zoals lerarentekorten en zorgen over de kwaliteit. Deze kwesties benadrukken het belang van een hernieuwde focus op de intrinsieke waarde van het onderwijs en de noodzaak om te investeren in onze docenten en onderwijsinstellingen. Er is een groeiend besef van de urgentie om ons onderwijs te versterken en te beschermen. Door samen te werken en te innoveren, kunnen we de basisvaardigheden verstevigen, maar ook de kernwaarden van het onderwijs, zoals democratisering en maatschappelijke vorming, waarborgen.