ABSTRACTS

Van 10 tot en met 12 juli 2024 vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats in Tilburg. We kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan over het centrale congresthema:

Onderwijs van waarde

Onderwijs is meer dan het verschaffen van kennis en vaardigheden – het draagt bij aan de maatschappelijke cohesie en het welzijn van de samenleving. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren uit diverse milieus en kan zorgen voor sociale harmonie. Bovendien wordt in het onderwijs talent ontdekt en gestimuleerd, wat cruciaal is voor het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en digitalisering.

Het onderwijs wordt ook geconfronteerd met uitdagingen zoals lerarentekorten en zorgen over de kwaliteit. Deze kwesties benadrukken het belang van een hernieuwde focus op de intrinsieke waarde van het onderwijs en de noodzaak om te investeren in onze docenten en onderwijsinstellingen. Er is een groeiend besef van de urgentie om ons onderwijs te versterken en te beschermen . Door samen te werken en te innoveren, kunnen we de basisvaardigheden verstevigen, maar ook de kernwaarden van het onderwijs, zoals democratisering en maatschappelijke vorming, waarborgen.

In de ‘Uitnodiging inhoudelijke bijdragen‘ vind je meer informatie over en de voorwaarden voor het indienen van een voorstel. Tot en met dinsdag 16 januari 2024 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen via het online indienformulier.

VOR-divisies

  • Assessment, Methodologie & Evaluatie
  • Beleid & Organisatie
  • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
  • Curriculum
  • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • ICT in Onderwijs & Opleiding
  • Leraar & Lerarenopleiding
  • Leren & Instructie
  • Onderwijs & Samenleving

 

Voor meer informatie over de divisies, klik hier.

Het indienen van een voorstel is niet langer mogelijk.

Mocht bovenstaande link een foutmelding geven, ververs deze pagina dan (via F5 of via het icoontje direct links naast de adresbalk).

Tijdlijn

Dinsdag 21 november 2023
Oproep voor inhoudelijke bijdragen
Dinsdag 9 januari 2024
Registratie open

.

Dinsdag 16 januari 2024
Deadline indienen abstracts
Donderdag 21 maart 2024
Uitslag review abstracts
Vrijdag 5 april 2024
Deadline inschrijven presentatoren/einde vroegboekkorting
Donderdag 18 april 2024
Publicatie definitief programma
Woensdag 10 - vrijdag 12 juli 2024
ORD 2024

Inschrijven noodzakelijk
In geval van acceptatie wordt verwacht dat de indiener zijn/haar inhoudelijke bijdrage zal presenteren tijdens de ORD op 10, 11 en 12 juli.

Indieners, sprekers, voorzitters en referenten worden NIET automatisch ingeschreven voor de ORD 2024. Zij dienen zich uiterlijk 5 april 2024 via het online registratieformulier in te schrijven als congresdeelnemer. Indieners, sprekers, voorzitters en referenten ontvangen geen vergoeding of korting op het registratietarief.

We nodigen iedereen uit om  mooie, relevante en inspirerende inhoudelijke bijdragen te leveren aan de ORD 2024.