Samen voor de SDG’s. Participatief onderzoek aan Learning Communities (3/6)

Het onderzoek is onderdeel van een PD traject binnen het domein Leren en Professionaliseren. In dit traject wordt gewerkt aan een aanpak waarmee learning communities kunnen worden ontwikkeld en ingebed in het ecosysteem van hogescholen en hun beroepspraktijk. Het onderzoek binnen het PD traject richt zich op vijf dimensies van werken, leren en innoveren van […]

Onderzoek naar werkende principes bij integraal werken aan onderwijskwaliteit en studiesucces (1/2)

Hogeschool Rotterdam heeft een vijfjarig programma gedraaid getiteld ‘Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces’. Uitgangspunt was dat onderwijskwaliteit en studiesucces alleen duurzaam kunnen worden versterkt in een integrale aanpak. 27 Opleidingen werkten in dit programma aan een integrale aanpak van hun onderwijskwaliteit, met het doel het vergroten van het studie- en studentsucces. Vanuit een probleemanalyse bepaalde […]