De Waarde van Computational Thinking bij Domein Specifieke Problemen in het VO

In het NRO-project … (Auteurs, 2021) worden lessen voor verschillende vo-vakken ontwikkeld, waarbij het doel is Computational Thinking (CT) te koppelen aan domeinspecifieke inhoud. Leerlingen leren vragen stellen binnen de context van bestaande vakken die met het gebruik van datasets en CT-vaardigheden kunnen worden beantwoord. In een samenwerking tussen docentonderzoekers en leraren van het voortgezet […]