Learning Bubbles: Hoe geef je leerlingen een stem in een impactanalyse? (1/2)

Learning Bubbles is een Erasmus+ project waarin leerlingen worden opgevangen in een Community Garden. In de ‘Learning Bubble’ wordt voor elke leerling een leerpad uitgewerkt waarin outdoor learning, digital learning en huiswerkbegeleiding samenkomen. Vanuit UCLL werd de impact van het project onderzocht. Er werd gekozen voor het implementeren van een aantal Strengthts-Based instrumenten die de […]