Het definiëren van studentsucces in het hoger onderwijs: een ‘scoping review’

Studentsucces is stevig verankerd als prioriteit in het hoger onderwijs. Ondanks decennia onderwijsonderzoek, is er (nog) geen consensus over wat studentensucces en wat de stand van zaken met betrekking tot studentensucces is: studentensucces wordt geassocieerd met een scala aan concepten en er is sprake van gefragmenteerd bewijs voor werkende (elementen van) interventies gericht op het […]