Flexibilisering en studentenwelzijn = de vorming van de professional van de toekomst? (2/2)

Flexibilisering en studentenwelzijn zijn belangrijke thema‚Äôs in het hoger onderwijs. Studentenwelzijn kan onder druk komen te staan wanneer er sprake is van flexibilisering van onderwijs (zie o.a. Kouwenberg, 2023). In het proces van flexibilisering van onderwijs binnen Hogeschool Windesheim is ervoor gekozen om een Learning Lab Student Sense of Belonging (SSB) in te richten. SSB […]