Onderzoek naar werkende principes bij integraal werken aan onderwijskwaliteit en studiesucces (1/2)

Hogeschool Rotterdam heeft een vijfjarig programma gedraaid getiteld ‘Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces’. Uitgangspunt was dat onderwijskwaliteit en studiesucces alleen duurzaam kunnen worden versterkt in een integrale aanpak. 27 Opleidingen werkten in dit programma aan een integrale aanpak van hun onderwijskwaliteit, met het doel het vergroten van het studie- en studentsucces. Vanuit een probleemanalyse bepaalde […]

Versterken van onderwijsteams door transformatief onderzoek

Onderwijsprofessionals in het mbo en hbo hebben een belangrijke rol in het vertalen van ontwikkelingen in de maatschappij en de beroepspraktijk naar het onderwijs. Zij doen dit veelal in teamverband. Het werk van onderwijsprofessionals wordt in toenemende mate in teamverband georganiseerd. Het benutten van de meerwaarde van onderwijsprofessionals die in teamverband goed beroepsonderwijs realiseren, vraagt […]