Dialoog over leren met digitale technologie (2/2)

Workshop (60 minuten)614Jos Van den Brand; Thomas More Hogeschool; Marleen Evers; KU Leuven

Tias - TZ 5do 16:00 - 17:30

Digitale onderwijsapps en platforms zijn razendsnel geïntegreerd in de onderwijspraktijk van Nederlandse basisscholen. Van leerlingvolgsystemen tot adaptieve leerplatforms. Aanvankelijk reageerden scholen enthousiast: leerkrachten kunnen leerlingen tijdens de les monitoren, in plaats van erna. Daardoor kan de leerkracht beter hulp bieden. Bovendien neemt het nakijkwerk uit handen. Door deze instrumentele benadering blijven de fundamentele waarden die in digitalisering van de klas op het spel staan buiten beschouwing. Pas de laatste tijd zijn er ook kritische geluiden van scholen te horen. Bij kinderen die bijvoorbeeld niet goed zijn in lezen en rekenen, werken digitale lessen eerder averechts. Dit roept bij scholen vragen op over de impact van digitale technologie op pedagogische en didactische waarden.Dit praktijkgericht onderzoek ontwikkelt hiervoor in drie stappen een dialoogmodel voor basisscholen:Stap 1: Casuïstiek verzamelen over de pedagogische en didactische impact van digitale technologie in de onder-, midden – en bovenbouw van twee basisscholen.Stap 2: De casuïstiek bewerken tot praktijkverhalen.Stap 3: Een dialoogvorm ontwikkelen en uitproberen om in gesprek te gaan over deze praktijkverhalen.Bij dit onderzoek werken we samen met Kennisnet en de Universiteit van Utrecht.Wij gaan met de deelnemers in dialoog over de eerste bevindingen van ons onderzoek.

Leraar & Lerarenopleiding
Basisonderwijs, Pedagogisch handelen, Persoonsvorming, Rouw