Docenten in actie: een verkenning van teacher agency in diverse [onderwijs]contexten

Symposium (90 minuten)417Merel Van der Wal; Radboud Universiteit; Martijn Peters; HAN University of Applied Sciences; Hedi Windgassen; HAN University of Applied Sciences; Harmen Schaap; Radboud Docentenacademie; Max Kusters; ICLON Leiden University; Nika Hendriksen; Universiteit Leiden; Madeleine Hulsen; HAN University of Applied Sciences

Cube 21wo 14:30 - 16:00

Teacher agency heeft in de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen in

(inter)nationaal onderwijsonderzoek, beleid en praktijk, vaak ingegeven door complexe problemen

als lerarentekorten, teruglopende kwaliteit van het onderwijs en te grote verschillen in kansen

tussen leerlingen. Aangenomen wordt dat teacher agency en het versterken daarvan positieve

effecten heeft, niet alleen op het welzijn en de professionaliteit van leraren, maar ook op

bijvoorbeeld het behoud van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. Wetenschappelijk

onderzoek kan bijdragen aan de conceptualisatie van het complexe begrip teacher agency, inzicht

verschaffen in het ontstaan, ontwikkelen en versterken van teacher agency in het licht van urgente

onderwijsproblemen. Dit symposium heeft als doel de resultaten en implicaties van onderzoek

naar teacher agency in verschillende onderwijssectoren te delen en daarbij in te zoomen op de

theoretische en methodologische vraagstukken die het onderzoek naar teacher agency met zich

meebrengt. Tevens willen we met dit symposium bijdragen aan implicaties voor beleid en

onderwijspraktijk waarbij de rol van de leraar centraal staat.

Leraar & Lerarenopleiding
hulpbronnen, teacher agency