Een mixed method studie naar de percepties van leerlingen lager onderwijs over teamteachingslessen (1/1)

Paperpresentatie (30 minuten)471Dries Mariën; Universiteit Antwerpen

Cube 16do 11:15 - 12:15

Deze studie heeft als doel inzicht te krijgen in de percepties van leerlingen over teamteaching. Meer specifiek over het lesgeefgedrag van hun leraren en de voor- en nadelen die zij ervaren tijdens teamteaching. Deze studie hanteert een mixed method design waarin vragenlijsten van 428 leerlingen werden geanalyseerd en aangevuld met data uit 15 focusgroepen. Leerlingen geven de hoogste scores voor 'veilig leerklimaat' en 'duidelijke instructie' in teamteachingslessen en ervaren 'leerwinst' en 'toegenomen steun' als voornaamste voordelen. Leerlingen ervaren echter verwarring wanneer leraren tegenstrijdige of verschillende instructies geven. Grote klassen zijn voor veel leerlingen een storende factor, die tot meer lawaai en chaos leidt. Wanneer de teamteachingslessen gegeven worden in één vaste groep, geven leerlingen voor alle dimensies van effectief lesgeefgedrag en een significant hogere score alsook voor ‘toegenomen steun’, dan wanneer twee klassen worden samen gezet tijdens teamteaching. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de compositie van de klassen tijdens teamteaching er zeker toe doet bij het ervaren van effectief lesgeefgedrag en mogelijke voor- en nadelen door leerlingen zelf.

Leren & Instructie
Effectief lesgeefgedrag, Leerlingpercepties, Teamteaching, Voor en nadelen