Een sociologische blik op schoolafwezigheid: Lessen uit Vlaanderen (2/3)

Paperpresentatie (30 minuten)611Gil Keppens; Tilburg University

Tias - TZ 8do 09:00 - 10:30

Deze studie onderzoekt de stijgende trend van spijbelen in Belgiƫ, ondanks verhoogde inspanningen in data-analyse en preventie. De studie maakt gebruik van biografische diepte-interviews met problematische spijbelaars (N=25) en belicht hoe de huidige benadering van ongeoorloofde afwezigheid in het Belgische onderwijssysteem, vooral in beroepsgerichte opleidingen, leidt tot negatieve stigmatisering van jongeren. Deze stigmatisering, vaak gevoed door meritocratische opvattingen, beschouwt afwezigheid als een persoonlijke keuze en falen, wat leidt tot een self fulfilling prophecy. Jongeren gaan zich identificeren met het negatieve beeld dat van hen wordt verwacht, resulterend in een lager zelfbeeld en verminderde zelfwaardering. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor het herzien van spijbelbeleid en het bevorderen van een positievere onderwijsomgeving voor alle leerlingen.

Onderwijs & Samenleving
Diepteinterviews, Mythe van de meritocratie, Ongelijkheid, Spijbelen