Effectiviteit van het @school behandelprotocol bij ernstig schoolverzuim door onderliggende emotionele stress. (1/3)

Paperpresentatie (30 minuten)379Evelyne Karel; Tilburg university

Tias - TZ 8do 09:00 - 10:30

Jongeren die aanzienlijke emotionele stress ervaren bij het naar school gaan, zowel voorafgaand als bij aankomst op school als gedurende de schooldag lopen een verhoogd risico op schoolverzuim. Wanneer schoolverzuim toeneemt en chronisch van aard wordt, kan dit op de korte termijn een bedreiging vormen voor zowel de academische als de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Bovendien brengt het lange termijn risico's met zich zoals bv mentale gezondheidsproblemen en werkgelegenheidsproblemen in de volwassenheid.In deze presentatie zullen de onderzoeksresultaten toegelicht worden naar de effectiviteit van het @school behandelprotocol bij leerlingen met chronisch verzuim vanwege emotionele stress.De behandelingen hebben plaatsgevonden binnen het onderwijssysteem, waarbij veranderingen in schoolaanwezigheid, angst- en stemmingsklachten, en zelfeffectiviteit werden onderzocht. Deze effectiviteitsstudie draagt bij aan het overbruggen van de kloof tussen onderzoek naar behandelmethodieken dat onder gecontroleerde en ideale omstandigheden uitgevoerd wordt (zoals bij ‘efficacy’ studies) en onderzoek dat in de dagelijkse klinische praktijk van bv het onderwijs wordt uitgevoerd onder meer realistische omstandigheden.

Onderwijs & Samenleving
cognitieve gedragstherapie, effectiviteitsonderzoek, emotionele stress, Schoolverzuim