Exploring the Social Dimensions of Digital Media Usage in Children Aged 5-7: An Exploratory Study (2/4)

Poster: Meedenksessie579Els D.S. Goetschalckx; ICLON, Universiteit Leiden

Cube - Kleine foyerwo 16:45 - 17:45

Kinderen van vandaag groeien op in een overweldigend cross-contextueel medialandschap dat zowel hun formele als informele leeractiviteiten en recreatieve momenten doordringt. Digitale media maakt een integraal onderdeel uit van hun leven en geeft vorm aan hun ervaringen en sociale interacties. Deze studie onderzoekt daarom de sociale dimensies van het digitale mediagebruik bij deze leeftijdsgroep, met aandacht voor de rol van digitale media als sociale activiteit. Het cross-contextuele medialandschap omvat diverse mediaopties, en de studie integreert de ecologische systementheorie van Bronfenbrenner en Bowlby’s hechtingstheorie om de bredere sociaalecologische context en emotionele aspecten te begrijpen. Onderzoeksvragen zijn “Hoe ziet het cross-contextuele medialandschap eruit voor kinderen van 5-7 jaar oud?” en “In hoeverre is het gebruik van digitale media een sociale activiteit voor kinderen van 5-7 jaar oud?” Een exploratieve studie met twintig kinderen via semigestructureerde diepte-interviews op school, beoogt patronen te identificeren in de sociale aspecten van digitaal mediagebruik. Het onderzoek streeft naar een dieper begrip van de dynamische relatie tussen jonge kinderen en digitale media in sociale contexten. De bevindingen bieden waardevolle inzichten voor ouders, opvoeders en beleidsmakers, ter bevordering van gezond digitale mediagebruik en positieve sociale interacties in de vroege kinderjaren.

ICT in Onderwijs & Opleiding
Kinderen, Medialandschap, Sociale ontwikkeling