Het Auctoraat als motor voor Onderzoeksmatig werken in het voortgezet onderwijs (1/3)

Rondetafelgesprek (30 minuten)311Ton Kallenberg; Jac.P.Thijsse College; Ben Vriesema; Jac.P.Thijsse College; Suzanne De Cock; Jac.P.Thijsse College; Mieke Van Diepen; Hogeschool van Amsterdam

Koopmans - K7do 16:00 - 17:30

Welke stappen kan een vo-school zetten om te komen tot een cultuur van onderzoeksmatig werken?

In deze bijeenkomst maken de sprekers duidelijk welke rol een Auctor kan spelen om te komen tot een onderzoeksmatige manier van werken bij docenten in het VO.

Het is niet altijd eenvoudig een manier van Onderzoeksmatig werken binnen een (bestaande) school te implementeren, immers, de docenten werken al lang volgens hun eigen manier. Om de 'tacit knowledge' expliciet naar voren te krijgen en docenten mee te nemen op de weg naar Onderzoeksmatig werken, zijn verschillende manieren mogelijk. Aan de ronde tafel proberen we middels een verhelderend gesprek duidelijk te maken hoe wij het proces in werking hebben gezet en wat tot nu toe de resultaten zijn

Beleid & Organisatie
Auctoraat, Onderzoeksmatig werken