Het creëren van een inter-affectieve leerruimte waarin studenten hun eigen waarden kunnen ontdekken (1/2)

Workshop (60 minuten)208Roos BitsDerksen ; Edusenca Expertisecentrum affectief leren; Pamela den Heijer ; Hogeschool Rotterdam

Koopmans - K 1206wo 14:30 - 16:00

In het hoger onderwijs worden studenten doorgaans aangemoedigd om na te denken over waardeconflicten wanneer ze die tegenkomen in hun opleiding, door een cognitieve focus aan te nemen waarin denken centraal staat. Wat echter nodig is, zijn leerervaringen waarin studenten aandacht besteden aan hoe zij het waardeconflict van binnenuit ervaren. Om studenten aan te moedigen om van binnenuit met waardeconflicten om te gaan is een verschuiving van een strikt cognitivistische visie op affectieve leerervaringen naar een visie die ook het holistische perspectief omvat nodig. Dit kan worden gerealiseerd door het aanbieden van inter-affectieve leeromgevingen.

Leraar & Lerarenopleiding
affectieve leerervaring, interaffectieve leerruimte