Het ervaren en onderzoeken van agency vanuit het perspectief van Futures Literacy

Workshop (60 minuten)583Petra Cremers; Hanzehogeschool; Ramila Kafaji Zadeh; Hanzehogeschool; Jitske GulmansWeitenberg; Hanzehogeschool; Indira Day; Universiteit Utrecht; Tim Stevens; Technische Universiteit Eindhoven

Cobbenhagen - C 187do 11:15 - 12:15

Hoger onderwijsinstellingen innoveren hun onderwijs zodat zij studenten kunnen voorbereiden op ‘de toekomst’. Echter, 'de toekomst' bestaat alleen in onze verbeelding. Futures Literacy (Miller, 2018) is het vermogen om bewust een verscheidenheid aan toekomsten te kunnen verbeelden en als lens te gebruiken om anders naar het heden te kijken. Miller suggereert dat als je dit vermogen ontwikkelt een new sense of agency kan ontstaan, waarbij je meer mogelijkheden voor keuzes in het heden kunt zien, omdat je je verbeelding oprekt door het bevragen van aannames over de toekomst. We onderzoeken de agency van docenten die het programma Mastering Futures Literacy volgen. Daarbij focussen we op hoe de professional agency van docenten zich verhoudt tot deze new sense of agency. In de workshop zullen we deelnemers kennis laten maken met de beginselen van Futures Literacy en ze laten ervaren hoe dat van invloed kan zijn op hun gevoel van agency. Dat doen we aan de hand van de Polak Game waarin we verkennen hoe je de toekomst ziet en jouw invloed daarop. Deelnemers aan de workshop positioneren zich op kwadranten, vanuit verschillende rollen. Door uitwisseling en reflectie ontwikkelen we inzicht in de relatie tussen agency en Futures Literacy.

Dit onderzoek is NRO-gefinancierd.

Hoger Onderwijs
Agency, Docent Professionalisering, Futures Literacy