Inzichten in de begeleiding en facilitering van studenten in het living lab-onderwijs (1/6)

Poster: Meedenksessie354Mirthe van den Hee; Hogeschool Inholland

Cube - Kleine foyerwo 14:30 - 16:00

Living labs zijn relatief nieuwe leeromgevingen waar studenten zelfsturend leren en in co-creatie met het werkveld werken aan authentieke, complexe thema's. Hoe kunnen studenten (beter) worden begeleid en gefaciliteerd in het overschakelen naar voldoende zelfsturende mentaliteit en in het omgaan met de onzekerheid van wicked probems? Deze vraag wordt onderzocht en geanalyseerd tijdens een halfjarige pilot case study.

Hoger Onderwijs
living labonderwijs, studentbegeleiding