Leren en lesgeven met en over ict, door netwerk iXpact

Symposium (90 minuten)550Marc Van der Meer; Tilburg University; Pierre Gorissen; HAN University of Applied Sciences; Marijke Kral; HAN University of Applied Sciences; Kevin Ackermans; Open University of the Netherlands; Mariola Gremmen; HAN University of Applied Sciences

Cube 20wo 14:30 - 16:00

Dit symposium, gepresenteerd door onderzoekers van het consortium 'iXpact: Gepersonaliseerd leren met en over ict', richt zich op het verbeteren van onderwijs en lerarenopleidingen met behulp van ict. De focus ligt op de integrale benadering van digitalisering in het onderwijs en transformatief leren op alle niveaus in de onderwijsorganisatie. De bijdragen omvatten onderzoek over de effecten van gepersonaliseerd leren op metacognitie en motivatie, de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict, en de digitale geletterdheid van studenten. Het symposium biedt wetenschappelijke inzichten en praktijkgerichte kennis, gericht op effectieve toerusting en ondersteuning van onderwijsprofessionals in een digitale samenleving. De sessie draagt bij aan de maatschappelijke dialoog over waarden in het onderwijs, met specifieke aandacht voor digitalisering, kansengelijkheid, autonomie en differentiatie.

ICT in Onderwijs & Opleiding
Gepersonaliseerd leren, ict in het onderwijs, Onderwijsprofessionalisering