Multisource Feedback als stuwende kracht voor Reflectieve Dialoog in Professionele Leergemeenschappen (1/3)

Paperpresentatie (30 minuten)271Richard Kragten; Hogeschool van Amsterdam

Cube Z1do 16:00 - 17:30

Feedback en reflectieve dialoog vormen krachtige instrumenten voor docentontwikkeling. Door onderwijservaringen te delen binnen Professionele Leergemeenschappen (PLG's), kunnen docenten elkaar ondersteunen bij het verfijnen van didactische vaardigheden. In deze studie onderzoeken we het gebruik van meerdere feedbackbronnen (‘Multisource Feedback’; MSF) als stuwende kracht voor reflectieve dialoog binnen PLG’s. Alvorens deze integratie empirisch te onderzoeken is een conceptueel raamwerk ontwikkeld door middel van een integratieve literatuurstudie met een doelgerichte steekproefstrategie (purposeful sampling). Hieruit is gebleken dat (a) MSF essentieel is voor het bevorderen van kritisch denken en diepgaande gesprekken in een reflectieve dialoog en (b) continuïteit, ondersteuning en onderzoekende houding in deze dialogen dragen bij aan een verhoogde acceptatie van MSF, vooral wanneer machtsdynamieken worden erkend. De integratie van MSF in reflectieve dialogen heeft duidelijk de potentie om verantwoordelijk handelen en docentontwikkeling binnen PLG’s te ondersteunen, wat kan resulteren in verbeterde onderwijspraktijken.

Leraar & Lerarenopleiding
Dialoog, Leergemeenschappen