Onderwijs met impact ontwerp je samen: ondernemend onderwijs (3/3)

Rondetafelgesprek (30 minuten)763Joyce van den Boogaard; Fontys HKE; Nanke Dokter; Fontys HKE

Koopmans - K7do 16:00 - 17:30

Bij Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch staat samen opleiden met partners uit het werkveld centraal, met flexibel en gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij studenten. Gepersonaliseerd onderwijs stimuleert zelfgestelde leerdoelen en onderzoeksmatig werken en leidt tot diepgaand leren. In reactie op studentenwensen om duidelijkere kaders en de behoefte aan meer bruisende activiteiten, werd ervoor gekozen om in het curriculum 'Werken met projecten' als speerpunt te nemen. Dit werd ondersteund door een website waar externe partners projecten kunnen aanmelden. Evaluaties tonen sterke studentenmotivatie en tevreden docenten, met verbeterde team- en student-docent relaties. Tijdens de ronde tafel worden enkele uitdagingen besproken: het balanceren van diversiteit in projectkeuzes, het optimale leerlandschap voor een ideaal leerklimaat en het creëren van ruimte voor gepersonaliseerde projecten binnen het curriculum zonder concessies aan kwaliteit.

Leraar & Lerarenopleiding
betekenisvol opleiden, leerlandschap, werken met projecten