Onderzoekend vermogen duurzaam verankeren in de lerarenopleiding? Dilemma’s en werkende mechanismen (1/3)

Rondetafelgesprek (30 minuten)390Belinda Ommering; Hogeschool Utrecht; Ellen de Kwant; Hogeschool Utrecht

Koopmans - K 1201vr 09:00 - 10:30

Wil je meepraten en denken over de wijze waarop we onderzoekend vermogen, nauw verbonden aan beroepsprocessen, kunnen laten landen in een integraal curriculumontwerp van de lerarenopleiding? Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over de wijze waarop onderzoekend vermogen binnen een integraal ontwerp in de opleidingspraktijk verankerd wordt. Hoe zorgen we ervoor dat het onderzoekend vermogen niet verdwijnt in de veelheid aan thematieken als er geen aparte lessen voor zijn? Wat zijn de mogelijke werkende mechanismen om dit te realiseren?De sessie start met een korte introductie van het vraagstuk. Vervolgens gaan we aan de hand van een verkennend evaluatieonderzoek dat op dit moment uitgevoerd wordt, in gesprek over het duurzaam kunnen realiseren van voldoende kwaliteit als het gaat om de ontwikkeling van onderzoekend vermogen binnen een integraal opleidingsontwerp en de rol van zogenaamde ‘ambassadeurs onderzoekend vermogen’ hierin. Wat zijn de mogelijke werkende mechanismen en hoe kunnen lerarenopleiders verder ondersteund worden bij het verankeren van onderzoekend vermogen in het curriculum van de lerarenopleiding.

Leraar & Lerarenopleiding
Docentprofessionalisering, Implementatie, Onderwijskwaliteit, Onderzoekend Vermogen