Percepties van Nederlandse leerlingen over de kansenstructuur op weg naar het hoger onderwijs (2/3)

Paperpresentatie (30 minuten)707Benthe Van Wanrooij; Universiteit van Amsterdam

Tias - TZ 5do 09:00 - 10:30

Nederlandse jongeren verschillen sterk in hun kansen om het hoger onderwijs in te stromen (Inspectie van het Onderwijs, 2023), terwijl het Nederlandse onderwijssysteem op papier een brede toegankelijkheid zou moeten waarborgen, met diverse routes richting het hoger onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen waarom jongeren, gegeven die toegankelijkheid op papier, in praktijk toch verschillen in instroom in het hoger onderwijs. We focussen ons daarbij op de percepties van jongeren ten opzichte van de formele kansenstructuur richting het hoger onderwijs. Ruim 1100 leerlingen in de tweede en pre-examenklas vulden een nieuw ontworpen vragenlijst in. Uit voorlopige analyses lijken verschillen die zichtbaar zijn in de instroom in het hoger onderwijs weerspiegeld te worden in de percepties van leerlingen over de kansenstructuur op weg naar het vervolgonderwijs.

Dit onderzoek is NRO-gefinancierd.

Onderwijs & Samenleving
kansenstructuur, percepties van leerlingen, toegankelijkheid hoger onderwijs