Praktische wijsheid als manifestatie van persoonsvorming in professionele masteropleidingen (2/2)

Rondetafelgesprek (30 minuten)205Carlos van Kan ; Hogeschool Rotterdam; Jelle Ris ; Hogeschool Rotterdam; Pamela den Heijer ; Hogeschool Rotterdam

Koopmans - K7wo 16:45 - 17:45

Onze samenleving heeft mensen nodig die over het vermogen beschikken om in complexe beroepssituaties naar voren te treden (te verschijnen) en een eigen inzicht en oordeel te vormen over wat in een concrete situatie ‘het goede’ is om te doen. Met andere woorden, mensen die beschikken over ‘praktische wijsheid’. Professionele masteropleidingen kunnen professionals bij de verdere ontwikkeling van hun praktische wijsheid ondersteunen. De vraag is wat doen professionele masteropleidingen om praktische wijsheid bij studenten verder te ontwikkelen en te verdiepen? Deze studie wil professionele masteropleidingen dienstbare inzichten bieden om aandacht voor praktische wijsheid in te bedden in het curriculum.

Leraar & Lerarenopleiding
masteropleidingen, praktische wijsheid