Studenten Welzijnswijzer: Handboek voor ontwikkelen van welzijnsbeleid binnen verengingen (2/2)

Alternatieve presentatievorm (30 minuten)752Philip Diederen; Avans Hogeschool; Marca Wolfensberger; Avans Hogeschool

Cobbenhagen - C187wo 14:30 - 16:00

Actuele cijfers maken duidelijk hoe slecht het gesteld is met studentenwelzijn. Het probleem is urgent en vraagt om een nieuwe aanpak. Hierin is aandacht voor initiatieven van studenten zelf. We doen dit project dan ook met een onderzoeksgroep waar mbo, hbo- en wo-studenten aan deelnemen. Wij hebben zelf ervaren hoe studentenwelzijn onder druk staat én we hebben ervaring met het verenigingsleven. Dit project onderzoekt de rol die verenigingen kunnen spelen in het versterken van het welzijn van studenten en vertaalt dit naar een Studenten Welzijnswijzer (SWW), een adviesrapport, om verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Dit vereist samenwerking tussen verenigingen, onderwijsinstellingen, gemeente, experts en studentenvakbonden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een unieke samenstelling (intersectoraal en interdisciplinair) van onderzoekers en experts. Die samen, maar ook vanuit ieders eigen expertise en perspectief onderzoek doen naar studentenwelzijn.

Onderwijs & Samenleving
Sport en gezelligheidsverenigingen, Studenten en jongerenparticipatie, Studentenwelzijnsbeleid