VR als toepassing voor het leren van leraren in opleiding (1/2)

Paperpresentatie (30 minuten)47Kelly Beekman; Fontys; Edwin Buijs; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Debby Weerlink; Fontys

Tias - TZ 5do 16:00 - 17:30

Virtual Reality (VR) wordt steeds vaker ingezet in het onderwijs, ook in de lerarenopleidingen. In hoeverre studenten daadwerkelijk leren van de VR-leeromgeving is mede afhankelijk van de feedback die de studenten ontvangen. In ons onderzoek hebben we de leerervaring bij drie soorten feedback (docentfeedback, peerfeedback en voorgeprogrammeerde feedback) vergeleken.

Leraar & Lerarenopleiding
aanstaande leraren, feedback, Virtual Reality