Wanneer is de kansrijke interventie ‘StudentinzetopSchool’ in het VO daadwerkelijk succesvol?

Rondetafelgesprek (30 minuten)602Tirsa GuelenSatink; Radboud Universiteit; Judith Stoep; Expertisecentrum Nederlands / Radboud Universiteit

Cube 36do 09:00 - 10:30

Binnen het NRO-onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het PO en VO’ wordt het effect onderzocht van de interventie StudentinzetopSchool op de leerprestaties van leerlingen, de ervaren werkdruk van leraren en de wens van studenten om leraar te worden. Bij deze interventies worden studenten uit het hoger onderwijs ingezet in het VO om leerlingen en docenten te ondersteunen. Tijdens het rondetafelgesprek worden de resultaten van de eerste interventieperiode kort gepresenteerd. We willen de deelnemers uitnodigen om te reflecteren op het onderzoek en de gevonden effecten én wat dit betekent voor de waarde van de interventie. Wanneer kan de interventie StudentinzetopSchool wel of niet worden beschouwd als succesvol?

Dit onderzoek is NRO-gefinancierd.

Beleid & Organisatie
Kansrijke interventie, leerprestaties, werkdruk