Wat dingen doen. De waarde van Bruno Latour voor de onderwijspraktijk

Workshop (60 minuten)239Arda Oosterhoff; NHLStenden hogeschool

Koopmans - K7vr 11:15 - 12:15

Onderzoek naar agency richt zich vaak op menselijke actoren: leraren, studenten, managers. Echter, de onderwijspraktijk is vol met dingen: van tafels en stoelen tot tablets en leerlingvolgsystemen. Ook dingen hebben agency, heeft Bruno Latour ons laten zien. Actor-Network Theory (ANT) wijst ons erop dat objecten, technologieën, regels, standaarden, een actieve invloed uitoefenen op onze dagelijkse praktijken (Latour, 2005). Dat doen zij niet op zichzelf, maar als onderdeel van sociomateriële netwerken: uitgebreide, dynamische, intra-actieve netwerken van mensen en niet-mensen.In het onderwijs is de afgelopen decennia de standaardisatie en dataficatie toegenomen. Voor professionals die in het onderwijs werken – leraren, managers, beleidsmakers – is het ontwikkelen van sociomateriële sensitiviteit belangrijk. Onderwijsprofessionals maken zelf actief deel uit van steeds uitgebreidere en ondoorzichtigere sociomateriële netwerken, maar zijn zich vaak niet bewust van de invloed van die netwerken op hun eigen praktijken en ook niet van hun eigen (mogelijke) rol in die netwerken.In een workshop wil ik met collega-onderzoekers de volgende vraag verkennen: Hoe kunnen we de ontwikkeling van sociomateriële sensitiviteit van onderwijsprofessionals stimuleren en ondersteunen?Opzet:Interactieve paperpresentatie: een ANT-analyse van de werking van standaardenUitproberen: toepassen van post-humanistische heuristiekenDialoog: de waarde van ANT en de heuristieken voor onderwijsprofessionals

Leraar & Lerarenopleiding
ActorNetwork Theory, Agency, Posthumanistische heuristieken, Sociomateriële sensitiviteit