Drijfveren en werkdruk in het primair onderwijs (2/3)

Het lerarentekort is een langlopend probleem in het Nederlands onderwijs, met tekorten van 9800fte in 2023. (Adriaens et al., 2023). Werkdruk is een grote verklarende factor voor dit probleem. Ons onderzoek analyseert in welke mate arbeidsvoorwaarden waarvan verwacht worden dat ze de werkdruk be├»nvloeden een rol spelen in het behoud van leraren en aantrekken van […]