Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen in Vlaanderen (2/2)

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook zieke leerlingen. Daarom zijn er vijf Vlaamse overheidsmaatregelen met als doel leerachterstand beperken en terugkeer naar school voorbereiden: • Maatregelen binnen het zorgbeleid van een school; • Ziekenhuisonderwijs; • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH); • DMOB, of onderwijs in de kinderpsychiatrie; • Bednet (synchroon internetonderwijs). Elke maatregel wordt […]