Leren en lesgeven met en over ict, door netwerk iXpact

Dit symposium, gepresenteerd door onderzoekers van het consortium ‘iXpact: Gepersonaliseerd leren met en over ict’, richt zich op het verbeteren van onderwijs en lerarenopleidingen met behulp van ict. De focus ligt op de integrale benadering van digitalisering in het onderwijs en transformatief leren op alle niveaus in de onderwijsorganisatie. De bijdragen omvatten onderzoek over de […]

Het invoeren van adaptief leren bij een loopbaanopleiding van Defensie (1/3)

TNO doet samen met de Middelbare Defensie Vorming (MDV) en Open Defence Academy (ODA) onderzoek naar adaptief leren bij de MDV-opleiding. De MDV is een loopbaanopleiding voor het middenmanagement bij Defensie. De MDV wil adaptief leren in de toekomst gaan invoeren. Defensie verwacht dat door adaptieve interventies het leren als meer boeiend wordt ervaren, en […]