De verschillende waarden van leergemeenschappen in het hoger onderwijs (3/3)

Leergemeenschappen binnen het hoger onderwijs zijn hot. We zien echter binnen en buiten het onderwijs een grote diversiteit aan leergemeenschappen met elk hun rationale. Deze diversiteit en daarmee samenhangende waarden kunnen de samenwerking zowel binnen als buiten leergemeenschappen belemmeren. Tijdens de ronde tafel presenteren we een kader waarbinnen we een brug slaan tussen de verschillende […]

Multisource Feedback als stuwende kracht voor Reflectieve Dialoog in Professionele Leergemeenschappen (1/3)

Feedback en reflectieve dialoog vormen krachtige instrumenten voor docentontwikkeling. Door onderwijservaringen te delen binnen Professionele Leergemeenschappen (PLG’s), kunnen docenten elkaar ondersteunen bij het verfijnen van didactische vaardigheden. In deze studie onderzoeken we het gebruik van meerdere feedbackbronnen (‘Multisource Feedback’; MSF) als stuwende kracht voor reflectieve dialoog binnen PLG’s. Alvorens deze integratie empirisch te onderzoeken is […]