Leren en lesgeven met en over ict, door netwerk iXpact

Dit symposium, gepresenteerd door onderzoekers van het consortium ‘iXpact: Gepersonaliseerd leren met en over ict’, richt zich op het verbeteren van onderwijs en lerarenopleidingen met behulp van ict. De focus ligt op de integrale benadering van digitalisering in het onderwijs en transformatief leren op alle niveaus in de onderwijsorganisatie. De bijdragen omvatten onderzoek over de […]