Docenten in actie: een verkenning van teacher agency in diverse [onderwijs]contexten

Teacher agency heeft in de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen in (inter)nationaal onderwijsonderzoek, beleid en praktijk, vaak ingegeven door complexe problemen als lerarentekorten, teruglopende kwaliteit van het onderwijs en te grote verschillen in kansen tussen leerlingen. Aangenomen wordt dat teacher agency en het versterken daarvan positieve effecten heeft, niet alleen op het welzijn en […]